NAVY SAN
Polski

NASZEREALIZACJE

Okręty Trałowo Minowe – 4 jedn.

PROJEKT NR -1623
Przegląd

Kompleksowy przegląd systemu utylizacji ścieków typu „Rekin”.

ORP Wdzydze

PROJEKT NR -1116
Modernizacja i remont

Zaprojektowanie i budowa nowego systemu HVAC (woda lodowa).
Kompleksowy remont systemu wentylacji i filtrowentylacji.

ORP Czernicki

PROJEKT NR -1624
Remont

Kompleksowy remont systemu sanitarnego JETS Vacuum.

Northern Commander

PROJEKT NR -1441
Modernizacja

Kompleksowa modernizacja systemu sanitarnego.

Avior

PROJEKT NR -1371
Przebudowa

Kompleksowe wykonanie systemów sanitarnych (woda słodka, ścieki).

FPF-1

PROJEKT NR -1100
Modernizacja

Kompleksowe wykonanie systemów sanitarnych i HVAC.

ORP Kraków

PROJEKT NR -1302
Modernizacja i remont

Kompleksowy remont systemu wentylacji i filtrowentylacji.
Kompleksowy remont systemu sanitarnego wody słodkiej.
Kompleksowy remont systemu osuszania okrętu.
Montaż systemu utylizacji ścieków „Rekin”.
Montaż nowej chłodni okrętowej.

ORP Pułaski

PROJEKT NR -1498
Modernizacja i remont

Kompleksowy remont systemu HVAC.
Montaż systemu utylizacji ścieków „Rekin”.
Prace specjalistyczne przy elementach uzbrojenia okrętu.

Heavy Lift Barge Zourite

PROJEKT NR -1496
Nowa budowa

Kompleksowe wykonanie systemu HVAC.
Kompleksowe wykonanie systemu sanitarnego.

ORP Bałtyk

PROJEKT NR -1499
Modernizacja i remont

Montaż systemu utylizacji ścieków „Rekin”.
Kompleksowy remont systemu odwróconej osmozy.
Montaż elementów systemu sanitarnego „Humbak”.

ORP Maćko

PROJEKT NR -1406
Remont

Kompleksowy remont systemu HVAC i filtrowentylacji.

ORP Gniezno

PROJEKT NR -1722
Remont

Remont elementów systemu wydechowego SG.

ORP Zbyszko

PROJEKT NR -1446
Remont

Kompleksowy remont systemu HVAC i filtrowentylacji.

ORP Flaming

PROJEKT NR -1547
Remont

Kompleksowy remont systemu HVAC i filtrowentylacji.
Przegląd systemu utylizacji ścieków „Rekin”.

Polar Logistics Vessel

PROJEKT NR -1721
Nowa budowa

Kompleksowa dostawa i montaż systemu HVAC.
Kompleksowa dostawa i montaż systemów sanitarnych.

Cap Roca PANAMAX 4 szt.

PROJEKT NR -1872
Modernizacja

Przebudowa systemu wentylacji ładowni.

ORP Heweliusz

PROJEKT NR -1546
Remont

Kompleksowy remont systemu HVAC i filtrowentylacji.

Geo Searcher

PROJEKT NR -1817
Przebudowa

Kompleksowy remont systemów sanitarnych.

ORP Piorun

PROJEKT NR -1588
Modernizacja i remont

Kompleksowe wykonanie nowego systemu HVAC (woda lodowa).
Kompleksowy remont systemu wentylacji i filtrowentylacji.
Kompleksowy remont systemów sanitarnych.
Dostawa i montaż systemu odwróconej osmozy.

systemy filtrowentylacji
systemy sanitarne

ORP Ślązak

PROJEKT NR -1471
Nowa budowa

Kompleksowe wykonanie drogi transportu turbiny gazowej.

ZEN Resort

PROJEKT NR -1921
Nowa budowa

Kompleksowe wykonanie i montaż systemów elektrowni wyspy.

Tucana

PROJEKT NR -1839
Modernizacja

Kompleksowe wykonanie nowego systemu HVAC (woda lodowa).

Pioneer

PROJEKT NR -1960
Remont

Kompleksowa wymiana systemu sanitarnego.

Mare Verde

PROJEKT NR -1989
Remont

Kompleksowa wymiana systemu sanitarnego.

Sjovein

PROJEKT NR -1920
Przebudowa

Kompleksowe wykonanie systemu sanitarnego (vacuum).

Akela

PROJEKT NR -1950
Remont

Kompleksowa wymiana systemu sanitarnego.

ORP Drużno

PROJEKT NR -1729
Modernizacja i remont

Kompleksowe wykonanie nowego systemu HVAC (woda lodowa)
Kompleksowy remont systemu wentylacji i filtrowentylacji
Kompleksowy remont systemów sanitarnych
Kompleksowy remont elementów wyposażenia okrętowego
Kompleksowy remont chłodni prowiantowej

systemy HVAC
systemy filtrowentylacji
systemy sanitarne
systemy chłodnicze

ORP Orkan

PROJEKT NR -1713
Modernizacja i remont

Kompleksowe wykonanie nowego systemu HVAC (woda lodowa)
Kompleksowy remont systemu wentylacji i filtrowentylacji
Kompleksowy remont systemów sanitarnych
Dostawa i montaż systemu odwróconej osmozy
Kompleksowy remont elementów wyposażenia okrętowego
Wyposażenie kuchni okrętowej
Wykonanie drogi transportu Silnika Głównego wraz z wielokrotnym montażem i demontażem nadbudówek

systemy HVAC
systemy filtrowentylacji
systemy sanitarne

ORP Hańcza

PROJEKT NR -1778
Modernizacja i remont

Kompleksowe wykonanie nowego systemu HVAC (woda lodowa)
Kompleksowy remont systemu wentylacji i filtrowentylacji

systemy HVAC
systemy filtrowentylacji

Aqua Tromoy „Fishcarrier”

PROJEKT NR -1834
Nowa Budowa

Kompleksowe wykonanie systemu HVAC (klasyfikacja DNV)
Kompleksowe wykonanie systemów sanitarnych
Wykonanie montaży rurociągowych systemów procesowych
Wykonanie montażu chłodni prowiantowej

systemy HVAC
systemy sanitarne
systemy chłodnicze

ORP Pułaski

PROJEKT NR -1969
Serwis

Wykonywanie bieżących serwisów i napraw

systemy HVAC
systemy sanitarne
systemy chłodnicze

ORP Kościuszko

PROJEKT NR -1970
serwis

Wykonywanie bieżących serwisów i napraw

systemy HVAC
systemy sanitarne
systemy chłodnicze

ORP Poznań

PROJEKT NR -1968
Modernizacja i remont

Montaż systemu utylizacji ścieków „Rekin”
Montaż elementów systemu sanitarnego „Humbak”
Kompleksowy remont systemu wentylacji i filtrowentylacji

systemy filtrowentylacji
systemy sanitarne

ORP Iskra

PROJEKT NR -1799
Modernizacja i remont

Kompleksowe wykonanie nowego systemu HVAC (woda lodowa)
Kompleksowy remont systemu wentylacji i filtrowentylacji
Montaż systemu utylizacji ścieków „Rekin”
Montaż elementów systemu sanitarnego „Humbak”
Wykonanie montażu chłodni prowiantowej
Dostawa i montaż systemu odwróconej osmozy

systemy HVAC
systemy sanitarne
systemy chłodnicze

STX G-34

PROJEKT NR -1938
Nowa Budowa

Wyposażenie bloków jednostki w systemy rurociągowe w technologii PVC, PE oraz PB

systemy sanitarne

ORP Kościuszko

PROJEKT NR -2116
Remont

Naprawa stacji klimatyzacji

systemy HVAC

ORP Nawigator

PROJEKT NR -2092
Serwis

Przegląd systemu utylizacji ścieków „Rekin”
Przegląd systemu klimatyzacji
Przegląd chłodni okrętowej

systemy HVAC
systemy sanitarne
systemy chłodnicze

ORP Bałtyk

PROJEKT NR -2088
Serwis

Przegląd systemu utylizacji ścieków „Rekin”
Przegląd systemu sanitarnego „Humbak”

systemy sanitarne

Aqua Kvaloy

PROJEKT NR -2058
NOWA BUDOWA

Kompleksowe wykonanie systemu HVAC (klasyfikacja DNV)
Kompleksowe wykonanie systemów sanitarnych
Wykonanie montaży rurociągowych systemów procesowych
Wykonanie montażu chłodni prowiantowej

Systemy HVAC
Systemy sanitarne
Systemy chłodnicze

ORP Piast

PROJEKT NR -1894
MODERNIZACJA I REMONT

Kompleksowe wykonanie stacji uzdatniania wody słodkiej
Kompleksowy remont systemu filtrowentylacji

Systemy filtrowentylacji
Systemy sanitarne

B 860/1 – ORP Bolko

PROJEKT NR -2045
NOWA BUDOWA

Kompleksowy projekt i wykonanie systemu HVAC (klasyfikacja PRS)

Systemy HVAC
Systemy filtrowentylacji

ORP Toruń

PROJEKT NR -1908
MODERNIZACJA I REMONT

Dostawa i montaż nowego odolejacza wód zęzowych
Kompleksowe wykonanie systemu oczyszczania ścieków REKIN
Kompleksowe wykonanie stacji uzdatniania wody słodkiej
Kompleksowy remont systemu wody słodkiej
Kompleksowy remont systemu wody morskiej
Kompleksowy remont instalacji sanitarnej odpływowej
Kompleksowy remont systemu osuszania dna okrętu
Kompleksowe wykonanie nowego systemu HVAC
Kompleksowy remont systemu wentylacji nawiewowej i wyciągowej pomieszczeń technicznych
Kompleksowy remont systemu filtrowentylacji
Kompleksowe wykonanie nowej chłodni prowiantowej

Systemy HVAC
Systemy filtrowentylacji
Systemy sanitarne
Systemy chłodnicze

ORP Gen. K. Pułaski

PROJEKT NR -2200
REMONTY BIEŻĄCE

Remont uszczelnienia linii wału
Remont systemu rurociągów ściekowych
Remont szaf klimatyzacyjnych

Systemy HVAC
Systemy sanitarne

ORP Gen. K. Pułaski

PROJEKT NR -2190
REMONTY BIEŻĄCE

Remont układu sterowania ZSE
Remont układu wskazań poziomu oleju

ORP Piorun

PROJEKT NR -2112
REMONTY BIEŻĄCE

Wykonanie chlorowania zbiorników i płukanie systemu sanitarnego
Wykonanie prac ślusarskich przy remoncie monitoringu SG

Systemy sanitarne

ORP Kontradmirał Xawery Czernicki

PROJEKT NR -2078
MODERNIZACJA I REMONT

Wymiana bloku utylizacji ścieków.
Remont podciśnieniowego systemu ściekowego JETS

ORP Wodnik

PROJEKT NR -2101
MODERNIZACJA I REMONT

Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie bloku sanitarnego REKIN.
Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie okrętowej spalarki śmieci TEAMTEC.
Projekt, dostawa i montaż okrętowej stacji uzdatniania wody HUMBAK.
Kompleksowy remont systemu wentylacji specjalnej.

k/h Tucana

PROJEKT NR -2253
REMONTY BIEŻĄCE

Remont systemu klimatyzacji

ORP Kormoran

PROJEKT NR -2257
REMONTY BIEŻĄCE

Serwis osmotycznej wytwornicy wody.
Serwis zespołu przygotowania wody słodkiej

Dar Młodzieży

PROJEKT NR -2303
REMONTY BIEŻĄCE

Naprawy elementów napędu głównego i ZP.

Horyzont II

PROJEKT NR -2304
REMONTY BIEŻĄCE

Przebudowa rurociągu ściekowego systemu EVAC

Hydrograf 17

PROJEKT NR -2311
REMONTY BIEŻĄCE

Naprawa systemu klimatyzacji

Szkoła Policji w Pile

PROJEKT NR -2332
REMONTY BIEŻĄCE

Przegląd roczny systemu klimatyzacji i wentylacji

ORP Iskra

PROJEKT NR -2334
REMONTY BIEŻĄCE

Przegląd serwisowy stacji uzdatniania wody Humbak
Przegląd systemu chłodni okrętowej
Naprawa systemu klimatyzacji

Dar Młodzieży

PROJEKT NR -2373, 2405
REMONTY BIEŻĄCE

Wymiana rurociągów systemów okrętowych
Naprawa masztu w spoinie zaczapu sztagu

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

PROJEKT NR -2380
REMONTY BIEŻĄCE

Przegląd roczny systemu klimatyzacji i wentylacji

PURINOVA - Bydgoszcz

PROJEKT NR -2397, 2428, 2453, 2481, 2645
MODERNIZACJA I REMONT

Zakup materiałów, prefabrykacja i montaż instalacji technologicznych. Wykonanie izolacji termicznej rurociągów. Montaż urządzeń, pomp, filtrów itp. Prefabrykacja i montaż konstrukcji wsporczych i podpór do podłoża. Prefabrykacja i montaż podpór ruchomych rurociągów. Połączenie zbiorników procesowych rurociągami. Wykonanie istalcji kondensatu

Akademia Policji w Szczytnie

PROJEKT NR -2401
REMONTY BIEŻĄCE

Przeglądy i naprawy bieżące urządzeń chłodniczych

18 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wejherowo

PROJEKT NR -2404
MODERNIZACJA I REMONT

Naprawa systemu telemetrii zbiorników paliwa na lotnisku wojskowym

Geo Fusion

PROJEKT NR -2412
NOWA BUDOWA

Konsultacje specjalistyczne dla systemu utylizcji BŚT zatopionych w Bałtyku

SR Nauta - Dok 4

PROJEKT NR -2452
REMONTY BIEŻĄCE

Naprawa systemu pomiarowego zbiorników balastowych

ORP Gen. T. Kościuszko

PROJEKT NR -2528, 2530, 2533, 2561, 2628
MODERNIZACJA I REMONT

Naprawa stacji klimatu
Montażu systemów pomiarowych, paliwowych, olejowych oraz wody chłodzącej dla ZSE
Przegląd i naprawa sprężarek powietrza
Prefabrykacja i montaż separatorów mgły olejowej z karterów dla ZSE
Udrożnienie systemu zraszania i wykonanie osły zraszacza na pokładzie

ORP Kormoran

PROJEKT NR -2537
REMONTY BIEŻĄCE

Przegląd serwisowy urządzenia filtrowentylacyjnego

SEEAFALKE

PROJEKT NR -2556, 2572
REMONTY BIEŻĄCE

Przegląd systemu vacuum.
Czyszczenie systemu z wykorzystaniem metody impulsowej.
Przegląd i wymiana uszczelnień chłodnic.

katamaran ECHOGRAM

PROJEKT NR -2565
MODERNIZACJA I REMONT

Remont systemu paliwowego i osuszania.
Malowanie jednostki
Wklejenie okien.

PERN Baza Paliw Dębogórze

PROJEKT NR -2660
MODERNIZACJA I REMONT

Montaż systemu klimatyzacji w budynku

HSwMS Artemis

PROJEKT NR -2421
NOWA BUDOWA

Zakup materiałów, prefabrykacja i montaż systemów okrętowych – prace realizowane w stoczniach polskich i szwedzkich

ORP Lublin

PROJEKT NR -2641, 2889
MODERNIZACJA I REMONT

Wykonanie dokumentacji techniczno ruchowej systemu klimatyzacji i chłodni prowiantowej.
Czyszczenie kanałów wentylacyjnych z próbą mikrobiologiczną

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

PROJEKT NR -2667
REMONTY BIEŻĄCE

Przegląd systemów klimatyzacji i wentylacji

PURINOVA - Bydgoszcz

PROJEKT NR -2711
MODERNIZACJA I REMONT

Przeniesienie labolatorium technicznego w budynku. Modernizacja przepompowni glikoli, instalacja rozładunku autocystern przy tacy. Modernizacja reaktorów. Wymiana elementów ślizgowych oraz sprzęgieł na wale mieszalnika. Demontaż mieszadeł i modernizacja zbiorników standaryzatorów. Izolacja rurociągów procesowych

ORP Gen. T. Kościuszko

PROJEKT NR -2729, 2895
MODERNIZACJA I REMONT

Wykonanie automatyzacji zaworów poprzez dostosowanie i montaż nowych napędów oraz ich sterowania. Naprawa systemu Waste Heat. Wykonanie sprawdzenia gniazd i łańcuch dla helikopterów na lądowisku. Naprawa systemu sterowania automatycznego silnika głównego. Naprawa systemu STABILIZED GLIDE SLOPE. Wymiana silnika elektrycznego mechanizmu śruby nastawnej. Naprawa pomp paliwowych, chłodzenia, zęzowych

Solea

PROJEKT NR -2681
REMONTY BIEŻĄCE

Czyszczenie pulsacyjne systemu ściekowego
Czyszczenie i dezynfekcja systemu wody słodkiej
Naprawa klimatyzatorów
Naprawa chłodni prowiantowej

ORP Ślązak

PROJEKT NR -2682
REMONTY BIEŻĄCE

Naprawa agregatu pompowego
Przegląd wirówek
Naprawa oczyszczalni ścieków
Naprawa silnika głównego MTU
Sprawdzenie wytrzymałości gniazd do mocowania śmigłowca na lądowisku

ORP Toruń

PROJEKT NR -2752
REMONTY BIEŻĄCE

Przegląd systemu wody lodowej
Przegląd oczyszczalni ścieków
Przegląd systemu wody słodkiej
Przegląd chłodni okrętowej ze sprawdzeniem parametrów urządzeń

Wodociągi Gdańskie

PROJEKT NR -2792, 2832
MODERNIZACJA I REMONT

Remont systemu wentylacji w budynku ozonowni ujęcia wody
Remont instalacji dozowania substancji dezynfekujących wodę i zbiorniki w pompowniach wody

NITRO-CHEM

PROJEKT NR -2802
MODERNIZACJA I REMONT

Modernizacja układu odpylania w budynku

USS Gunston Hall

PROJEKT NR -2843
REMONTY BIEŻĄCE

Remont wylotu spalin

H-1, H2, H3

PROJEKT NR -2865
REMONTY BIEŻĄCE

Przeglądy i naprawy systemów okrętowych

ORP Nakło

PROJEKT NR -2627
MODERNIZACJA I REMONT

Projektowanie, dostawa i montaż urządzeń i systemów okrętowych:
– klimatyzacji
– wody słodkiej i morskiej
– ściekowego
– ogrzewania
– wentylacji i filtrowentylacji
– chłodni okrętowej

ORP Necko

PROJEKT NR -2659
MODERNIZACJA I REMONT

Projektowanie, dostawa i montaż urządzeń i systemów okrętowych:
– ściekowy
– wody słodkiej i morskiej
– osuszania okrętu

ORP Hydrograf

PROJEKT NR -2849
REMONTY BIEŻĄCE

Remont systemu klimatyzacji

ORP Iskra

PROJEKT NR -3091
REMONTY BIEŻĄCE

Naprawa i przegląd chłodni okrętowch
Naprawa systemu klimatyzacji

KPW Gdynia - OSNiP

PROJEKT NR -2934
REMONTY BIEŻĄCE

Dezynfekcja systemu wody ciepłej w budynkach

ORP Gen. K. Pułaski

PROJEKT NR -3049
REMONTY BIEŻĄCE

Próby gniazd mocowania śmigłowca. Badanie środka pianowtwórczego do gaszenia lądowiska. Naprawa węży do tankowania paliwa z pomiarami. Przegląd sprężarek systemu sprężonego powietrza. Naprawa zaworu paliwa. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych

ORP Kaszub

PROJEKT NR -2953
MODERNIZACJA I REMONT

Wymiana odolejacza
Remont zawórów systemu olejowego
Wymiana rurociągów systemu olejowego
Wymiana zbiornika hydroforowego z montażem sterylizatorów UV

ORP Gen. T. Kościuszko

PROJEKT NR -3124
REMONTY BIEŻĄCE

Próby gniazd mocowania śmigłowca. Badanie środka pianowtwórczego do gaszenia lądowiska. Pomiar węzy tankowania paliwa do śmigłowca. Pomiar grubości blachy poszycia lądowiska. Badanie wytrymałości łańcuchów do mocowania śmigłowca. Naprawa przetwornic 400Hz. Wymiana barierek lądowiska. Naprawa toru kablowego pod kontenerem silnika głównego. Naprawa automatyki stabilizatorów przechyłu.

Remonty schronów

PROJEKT NR -2970
MODERNIZACJA I REMONT

II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie
– prace elektryczne, wentylacyjne, ogólnobudowlane Gdyński Klub Eksploaracji Podziemnej
– wentylacja schronu Jednostka Wojskowa

Urząd Morski Gdynia

PROJEKT NR -3008
REMONTY BIEŻĄCE

Przegląd systemu klimatyzacji

PURINOVA - Bydgoszcz

PROJEKT NR -3056
MODERNIZACJA I REMONT

Wymiana rurociągu wody przemysłowej

PEWiK Gdynia - GOŚ Dębogórze

PROJEKT NR -3085
MODERNIZACJA I REMONT

Montaż odpylacza cyklonowego w spalarni osadu ściekowego
Wymiana kanałów oraz remont płuczki spalin

KPW Gdynia - Infrastruktura

PROJEKT NR -3111
MODERNIZACJA I REMONT

Wymiana drabinek przy nabrzeżu

ORP Kadm. X. Czernicki, ORP Kraków, ORP Poznań, ORP Drużno

PROJEKT NR -3028
REMONTY BIEŻĄCE

Przeglądy i naprawy systemów okrętowych