NAVY SAN
Polski

NASZEREALIZACJE

Okręty Trałowo Minowe – 4 jedn.

PROJEKT NR -1623
Przegląd

Kompleksowy przegląd systemu utylizacji ścieków typu „Rekin”.

ORP Wdzydze

PROJEKT NR -1116
Modernizacja i remont

Zaprojektowanie i budowa nowego systemu HVAC (woda lodowa).
Kompleksowy remont systemu wentylacji i filtrowentylacji.

ORP Czernicki

PROJEKT NR -1624
Remont

Kompleksowy remont systemu sanitarnego JETS Vacuum.

Northern Commander

PROJEKT NR -1441
Modernizacja

Kompleksowa modernizacja systemu sanitarnego.

Avior

PROJEKT NR -1371
Przebudowa

Kompleksowe wykonanie systemów sanitarnych (woda słodka, ścieki).

FPF-1

PROJEKT NR -1100
Modernizacja

Kompleksowe wykonanie systemów sanitarnych i HVAC.

ORP Kraków

PROJEKT NR -1302
Modernizacja i remont

Kompleksowy remont systemu wentylacji i filtrowentylacji.
Kompleksowy remont systemu sanitarnego wody słodkiej.
Kompleksowy remont systemu osuszania okrętu.
Montaż systemu utylizacji ścieków „Rekin”.
Montaż nowej chłodni okrętowej.

ORP Pułaski

PROJEKT NR -1498
Modernizacja i remont

Kompleksowy remont systemu HVAC.
Montaż systemu utylizacji ścieków „Rekin”.
Prace specjalistyczne przy elementach uzbrojenia okrętu.

Heavy Lift Barge Zourite

PROJEKT NR -1496
Nowa budowa

Kompleksowe wykonanie systemu HVAC.
Kompleksowe wykonanie systemu sanitarnego.

ORP Bałtyk

PROJEKT NR -1499
Modernizacja i remont

Montaż systemu utylizacji ścieków „Rekin”.
Kompleksowy remont systemu odwróconej osmozy.
Montaż elementów systemu sanitarnego „Humbak”.

ORP Maćko

PROJEKT NR -1406
Remont

Kompleksowy remont systemu HVAC i filtrowentylacji.

ORP Gniezno

PROJEKT NR -1722
Remont

Remont elementów systemu wydechowego SG.

ORP Zbyszko

PROJEKT NR -1446
Remont

Kompleksowy remont systemu HVAC i filtrowentylacji.

ORP Flaming

PROJEKT NR -1547
Remont

Kompleksowy remont systemu HVAC i filtrowentylacji.
Przegląd systemu utylizacji ścieków „Rekin”.

Polar Logistics Vessel

PROJEKT NR -1721
Nowa budowa

Kompleksowa dostawa i montaż systemu HVAC.
Kompleksowa dostawa i montaż systemów sanitarnych.

Cap Roca PANAMAX 4 szt.

PROJEKT NR -1872
Modernizacja

Przebudowa systemu wentylacji ładowni.

ORP Heweliusz

PROJEKT NR -1546
Remont

Kompleksowy remont systemu HVAC i filtrowentylacji.

Geo Searcher

PROJEKT NR -1817
Przebudowa

Kompleksowy remont systemów sanitarnych.

ORP Piorun

PROJEKT NR -1588
Modernizacja i remont

Kompleksowe wykonanie nowego systemu HVAC (woda lodowa).
Kompleksowy remont systemu wentylacji i filtrowentylacji.
Kompleksowy remont systemów sanitarnych.
Dostawa i montaż systemu odwróconej osmozy.

systemy filtrowentylacji
systemy sanitarne

ORP Ślązak

PROJEKT NR -1471
Nowa budowa

Kompleksowe wykonanie drogi transportu turbiny gazowej.

ZEN Resort

PROJEKT NR -1921
Nowa budowa

Kompleksowe wykonanie i montaż systemów elektrowni wyspy.

Tucana

PROJEKT NR -1839
Modernizacja

Kompleksowe wykonanie nowego systemu HVAC (woda lodowa).

Pioneer

PROJEKT NR -1960
Remont

Kompleksowa wymiana systemu sanitarnego.

Mare Verde

PROJEKT NR -1989
Remont

Kompleksowa wymiana systemu sanitarnego.

Sjovein

PROJEKT NR -1920
Przebudowa

Kompleksowe wykonanie systemu sanitarnego (vacuum).

Akela

PROJEKT NR -1950
Remont

Kompleksowa wymiana systemu sanitarnego.

ORP Drużno

PROJEKT NR -1729
Modernizacja i remont

Kompleksowe wykonanie nowego systemu HVAC (woda lodowa)
Kompleksowy remont systemu wentylacji i filtrowentylacji
Kompleksowy remont systemów sanitarnych
Kompleksowy remont elementów wyposażenia okrętowego
Kompleksowy remont chłodni prowiantowej

systemy HVAC
systemy filtrowentylacji
systemy sanitarne
systemy chłodnicze

ORP Orkan

PROJEKT NR -1713
Modernizacja i remont

Kompleksowe wykonanie nowego systemu HVAC (woda lodowa)
Kompleksowy remont systemu wentylacji i filtrowentylacji
Kompleksowy remont systemów sanitarnych
Dostawa i montaż systemu odwróconej osmozy
Kompleksowy remont elementów wyposażenia okrętowego
Wyposażenie kuchni okrętowej
Wykonanie drogi transportu Silnika Głównego wraz z wielokrotnym montażem i demontażem nadbudówek

systemy HVAC
systemy filtrowentylacji
systemy sanitarne

ORP Hańcza

PROJEKT NR -1778
Modernizacja i remont

Kompleksowe wykonanie nowego systemu HVAC (woda lodowa)
Kompleksowy remont systemu wentylacji i filtrowentylacji

systemy HVAC
systemy filtrowentylacji

Aqua Tromoy „Fishcarrier”

PROJEKT NR -1834
Nowa Budowa

Kompleksowe wykonanie systemu HVAC (klasyfikacja DNV)
Kompleksowe wykonanie systemów sanitarnych
Wykonanie montaży rurociągowych systemów procesowych
Wykonanie montażu chłodni prowiantowej

systemy HVAC
systemy sanitarne
systemy chłodnicze

ORP Pułaski

PROJEKT NR -1969
Serwis

Wykonywanie bieżących serwisów i napraw

systemy HVAC
systemy sanitarne
systemy chłodnicze

ORP Kościuszko

PROJEKT NR -1970
serwis

Wykonywanie bieżących serwisów i napraw

systemy HVAC
systemy sanitarne
systemy chłodnicze

ORP Poznań

PROJEKT NR -1968
Modernizacja i remont

Montaż systemu utylizacji ścieków „Rekin”
Montaż elementów systemu sanitarnego „Humbak”
Kompleksowy remont systemu wentylacji i filtrowentylacji

systemy filtrowentylacji
systemy sanitarne

ORP Iskra

PROJEKT NR -1799
Modernizacja i remont

Kompleksowe wykonanie nowego systemu HVAC (woda lodowa)
Kompleksowy remont systemu wentylacji i filtrowentylacji
Montaż systemu utylizacji ścieków „Rekin”
Montaż elementów systemu sanitarnego „Humbak”
Wykonanie montażu chłodni prowiantowej
Dostawa i montaż systemu odwróconej osmozy

systemy HVAC
systemy sanitarne
systemy chłodnicze

STX G-34

PROJEKT NR -1938
Nowa Budowa

Wyposażenie bloków jednostki w systemy rurociągowe w technologii PVC, PE oraz PB

systemy sanitarne

ORP Kościuszko

PROJEKT NR -2116
Remont

Naprawa stacji klimatyzacji

systemy HVAC

ORP Nawigator

PROJEKT NR -2092
Serwis

Przegląd systemu utylizacji ścieków „Rekin”
Przegląd systemu klimatyzacji
Przegląd chłodni okrętowej

systemy HVAC
systemy sanitarne
systemy chłodnicze

ORP Bałtyk

PROJEKT NR -2088
Serwis

Przegląd systemu utylizacji ścieków „Rekin”
Przegląd systemu sanitarnego „Humbak”

systemy sanitarne

Aqua Kvaloy

PROJEKT NR -2058
NOWA BUDOWA

Kompleksowe wykonanie systemu HVAC (klasyfikacja DNV)
Kompleksowe wykonanie systemów sanitarnych
Wykonanie montaży rurociągowych systemów procesowych
Wykonanie montażu chłodni prowiantowej

Systemy HVAC
Systemy sanitarne
Systemy chłodnicze

ORP Piast

PROJEKT NR -1894
MODERNIZACJA I REMONT

Kompleksowe wykonanie stacji uzdatniania wody słodkiej
Kompleksowy remont systemu filtrowentylacji

Systemy filtrowentylacji
Systemy sanitarne

B 860/1 – ORP Bolko

PROJEKT NR -2045
NOWA BUDOWA

Kompleksowy projekt i wykonanie systemu HVAC (klasyfikacja PRS)

Systemy HVAC
Systemy filtrowentylacji

ORP Toruń

PROJEKT NR -1908
MODERNIZACJA I REMONT

Dostawa i montaż nowego odolejacza wód zęzowych
Kompleksowe wykonanie systemu oczyszczania ścieków REKIN
Kompleksowe wykonanie stacji uzdatniania wody słodkiej
Kompleksowy remont systemu wody słodkiej
Kompleksowy remont systemu wody morskiej
Kompleksowy remont instalacji sanitarnej odpływowej
Kompleksowy remont systemu osuszania dna okrętu
Kompleksowe wykonanie nowego systemu HVAC
Kompleksowy remont systemu wentylacji nawiewowej i wyciągowej pomieszczeń technicznych
Kompleksowy remont systemu filtrowentylacji
Kompleksowe wykonanie nowej chłodni prowiantowej

Systemy HVAC
Systemy filtrowentylacji
Systemy sanitarne
Systemy chłodnicze

ORP Gen. K. Pułaski

PROJEKT NR -2200
REMONTY BIEŻĄCE

Remont uszczelnienia linii wału
Remont systemu rurociągów ściekowych
Remont szaf klimatyzacyjnych

Systemy HVAC
Systemy sanitarne

ORP Gen. K. Pułaski

PROJEKT NR -2190
REMONTY BIEŻĄCE

Remont układu sterowania ZSE
Remont układu wskazań poziomu oleju

ORP Piorun

PROJEKT NR -2112
REMONTY BIEŻĄCE

Wykonanie chlorowania zbiorników i płukanie systemu sanitarnego
Wykonanie prac ślusarskich przy remoncie monitoringu SG

Systemy sanitarne