NAVY SAN
Polski

CO ROBIMY

systemy HVAC
  • Systemy wentylacyjne – kompleksowe wykonawstwo
  • Systemy klimatyzacyjne – kompleksowe wykonawstwo
  • Systemy wody lodowej – kompleksowe wykonawstwo
  • Agregaty wody lodowej – produkcja „na miarę”, pod konkretny projekt
  • Systemy filtrowentylacyjne dla okrętów Marynarek Wojennych
  • Systemy grzewcze
  • Okresowe badanie i czyszczenie systemów wentylacyjnych zgodnie z normami IMO
systemy sanitarne
  • Systemy produkcji wody słodkiej (odsalanie – odwrócona osmoza)
  • Systemy uzdatniania wody (mineralizowanie, zmiękczanie wody)
  • Systemy wody użytkowej – kompleksowe wykonawstwo
  • Systemy ściekowe (systemy grawitacyjne i podciśnieniowe, pompy)
  • Systemy oczyszczania i utylizacji ścieków okrętowych
  • Systemy odpowietrzenia zbiorników (filtry, rurociągi etc.)
  • Systemy rurociągowe z tworzyw sztucznych (PP, PVC, PE, PB i inne).
systemy chłodnicze
  • Chłodnie prowiantowe
  • Systemy mrożenia etc.

Wszystkie wyżej wymienione usługi

świadczone mogą być w następującym spektrum:
Demontaż
Doradztwo techniczne
Dokumentacja techniczna
Dostawy materiałowe
Prefabrykacja
Naprawa
Montaż
Uruchomienie, próby i regulacja
Szkolenie użytkownika
Przegląd
Utrzymanie i obsługa pogwarancyjna