NAVY SAN
Polski

NASZEREALIZACJE

Glomar Wave

PROJEKT NR -1101
Nowa budowa

Kompleksowe wykonanie systemów sanitarnych.
Kompleksowe wykonanie systemu chłodzenia skraplaczy i centrali klimatyzacyjnej.

Okręty Trałowo Minowe – 4 jedn.

PROJEKT NR -1623
Przegląd

Kompleksowy przegląd systemu utylizacji ścieków typu „Rekin”.

ORP Wdzydze

PROJEKT NR -1116
Modernizacja i remont

Zaprojektowanie i budowa nowego systemu HVAC (woda lodowa).
Kompleksowy remont systemu wentylacji i filtrowentylacji.

ORP Czernicki

PROJEKT NR -1624
Remont

Kompleksowy remont systemu sanitarnego JETS Vacuum.

Northern Commander

PROJEKT NR -1441
Modernizacja

Kompleksowa modernizacja systemu sanitarnego.

Avior

PROJEKT NR -1371
Przebudowa

Kompleksowe wykonanie systemów sanitarnych (woda słodka, ścieki).

FPF-1

PROJEKT NR -1100
Modernizacja

Kompleksowe wykonanie systemów sanitarnych i HVAC.

ORP Kraków

PROJEKT NR -1302
Modernizacja i remont

Kompleksowy remont systemu wentylacji i filtrowentylacji.
Kompleksowy remont systemu sanitarnego wody słodkiej.
Kompleksowy remont systemu osuszania okrętu.
Montaż systemu utylizacji ścieków „Rekin”.
Montaż nowej chłodni okrętowej.

ORP Pułaski

PROJEKT NR -1498
Modernizacja i remont

Kompleksowy remont systemu HVAC.
Montaż systemu utylizacji ścieków „Rekin”.
Prace specjalistyczne przy elementach uzbrojenia okrętu.

Heavy Lift Barge Zourite

PROJEKT NR -1496
Nowa budowa

Kompleksowe wykonanie systemu HVAC.
Kompleksowe wykonanie systemu sanitarnego.

ORP Bałtyk

PROJEKT NR -1499
Modernizacja i remont

Montaż systemu utylizacji ścieków „Rekin”.
Kompleksowy remont systemu odwróconej osmozy.
Montaż elementów systemu sanitarnego „Humbak”.

ORP Maćko

PROJEKT NR -1406
Remont

Kompleksowy remont systemu HVAC i filtrowentylacji.

ORP Gniezno

PROJEKT NR -1722
Remont

Remont elementów systemu wydechowego SG.

ORP Zbyszko

PROJEKT NR -1446
Remont

Kompleksowy remont systemu HVAC i filtrowentylacji.

ORP Flaming

PROJEKT NR -1547
Remont

Kompleksowy remont systemu HVAC i filtrowentylacji.
Przegląd systemu utylizacji ścieków „Rekin”.

Polar Logistics Vessel

PROJEKT NR -1721
Nowa budowa

Kompleksowa dostawa i montaż systemu HVAC.
Kompleksowa dostawa i montaż systemów sanitarnych.

Cap Roca PANAMAX 4 szt.

PROJEKT NR -1872
Modernizacja

Przebudowa systemu wentylacji ładowni.

ORP Heweliusz

PROJEKT NR -1546
Remont

Kompleksowy remont systemu HVAC i filtrowentylacji.

Geo Searcher

PROJEKT NR -1817
Przebudowa

Kompleksowy remont systemów sanitarnych.

ORP Piorun

PROJEKT NR -1588
Modernizacja i remont

Kompleksowe wykonanie nowego systemu HVAC (woda lodowa).
Kompleksowy remont systemu wentylacji i filtrowentylacji.
Kompleksowy remont systemów sanitarnych.
Dostawa i montaż systemu odwróconej osmozy.

systemy filtrowentylacji
systemy sanitarne

ORP Ślązak

PROJEKT NR -1471
Nowa budowa

Kompleksowe wykonanie drogi transportu turbiny gazowej.

ZEN Resort

PROJEKT NR -1921
Nowa budowa

Kompleksowe wykonanie i montaż systemów elektrowni wyspy.

Tucana

PROJEKT NR -1839
Modernizacja

Kompleksowe wykonanie nowego systemu HVAC (woda lodowa).

Pioneer

PROJEKT NR -1960
Remont

Kompleksowa wymiana systemu sanitarnego.

Mare Verde

PROJEKT NR -1989
Remont

Kompleksowa wymiana systemu sanitarnego.

Sjovein

PROJEKT NR -1920
Przebudowa

Kompleksowe wykonanie systemu sanitarnego (vacuum).

Akela

PROJEKT NR -1950
Remont

Kompleksowa wymiana systemu sanitarnego.