NAVY SAN
English
Sławomir Bursiewicz
Sławomir Bursiewicz Board Chairman
Daniel Kozłowski
Daniel Kozłowski Vice President
Kacper Gabryś
Kacper Gabryś Head of Supplies and Logistic Department
Sylwia Kowalewska
Sylwia Kowalewska Support Office Manager
Jakub Kozłowski
Jakub Kozłowski Project Manager
Dariusz Ciechanowicz
Dariusz Ciechanowicz Project Manager
Paweł Michalski
Paweł Michalski Project Manager
Ireneusz Krukowski
Ireneusz Krukowski Project Manager

CONTACT US