NAVY SAN
English
Sławomir Bursiewicz
Sławomir Bursiewicz Board Chairman
Daniel Kozłowski
Daniel Kozłowski Vice President
Bartosz Jakubowski
Bartosz Jakubowski Project Management Office Specialist
Kacper Gabryś
Kacper Gabryś Head of Supplies and Logistic Department
Jakub Kozłowski
Jakub Kozłowski Supply Specialist
Sylwia Kubach
Sylwia Kubach Support Office Manager

CONTACT US

Navy-San

Hutnicza 34

81-061 Gdynia

Poland

Phone: +48 58 7279724
E-mail: biuro@navy-san.pl
NIP: 958-166-78-50