NAVY SAN
English
Sławomir Bursiewicz
Sławomir Bursiewicz Board Chairman
Daniel Kozłowski
Daniel Kozłowski Vice President
Bartosz Jakubowski
Bartosz Jakubowski Project Management Office Specialist
Kacper Gabryś
Kacper Gabryś Head of Supplies and Logistic Department
Jakub Kozłowski
Jakub Kozłowski Supply Specialist
Sylwia Kowalewska
Sylwia Kowalewska Support Office Manager

CONTACT US